DMK İnşaat
İNSAN KAYNAKLARI

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

DMK kuruluşundan itibaren hızla gelişen ve değişen rekabet üstünlüğünün bilincindedir. 

 
Tüm aktivitelerinde mükemmelliği ve yüksek performansın değerini artırmayı ve geliştirmeyi ana ilke olarak belirlemiştir. Bizler Yaş, cinsiyet, uyruk, ırk, etnik durum, din, politik yaklaşım ve fiziksel durum gözetmeksizin eşit çalışma fırsatlarının sağlanması gerekliliğine içtenlikle inanmaktayız. Bu ilke; grubumuzda iş ilanlarından işe alım ve yerleştirmeye, terfiden statü değişikliğine, çalışanlara ilişkin çeşitli uygulamalardan ücret ve diğer yan haklar ile iş hayatımızın tüm aşamaları için geçerlidir. 
 
Çalışanlarımızın maddi ve manevi hakları gözetilerek bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı; Nitelikli ve huzurlu çalışma ortamı sağlamak temel amaçlarımızdandır. 
 
Hedefimizi sürekli yüksek tutarak, faaliyet gösterdiğimiz sektörde öncü olma hedefini gözetlemekteyiz.
Bu vizyonla oluşturulan İnsan Kaynakları Politikamız; Grubumuzun stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda insan gücü ihtiyacını karşılamak, bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini ve devamlılığını sağlamak amacındadır. 
 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

DMK kuruluşundan itibaren hızla gelişen ve değişen rekabet üstünlüğünün bilincindedir. 

 
Tüm aktivitelerinde mükemmelliği ve yüksek performansın değerini artırmayı ve geliştirmeyi ana ilke olarak belirlemiştir. Bizler Yaş, cinsiyet, uyruk, ırk, etnik durum, din, politik yaklaşım ve fiziksel durum gözetmeksizin eşit çalışma fırsatlarının sağlanması gerekliliğine içtenlikle inanmaktayız. Bu ilke; grubumuzda iş ilanlarından işe alım ve yerleştirmeye, terfiden statü değişikliğine, çalışanlara ilişkin çeşitli uygulamalardan ücret ve diğer yan haklar ile iş hayatımızın tüm aşamaları için geçerlidir. 
 
Çalışanlarımızın maddi ve manevi hakları gözetilerek bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı; Nitelikli ve huzurlu çalışma ortamı sağlamak temel amaçlarımızdandır. 
 
Hedefimizi sürekli yüksek tutarak, faaliyet gösterdiğimiz sektörde öncü olma hedefini gözetlemekteyiz.
Bu vizyonla oluşturulan İnsan Kaynakları Politikamız; Grubumuzun stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda insan gücü ihtiyacını karşılamak, bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini ve devamlılığını sağlamak amacındadır.